English  Deutsch  Français 

(Muralt, Béat Louis de) - Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c

(Muralt, Béat Louis de), Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c, De twee typografische titelpagina's hebben elk een ander ornament, Imprimé A La Haye, se vend a Paris, Chez David l'ainé, Libraire, 1747, Deux Tomes, (iv) + vij + i blanco + 412 / (iv) + vj + 437 + 1 blanco pp, 12º, (16,7 x 10,2 cm), Gebonden in leren bandjes. Ruggen met ribben en uitbundige vergulde versieringen. Marokijnen rugschildjes met de verkorte titel en vermelding van het deel. Ruggen van beide delen bovenaan beschadigd. De rug van deel I is onderaan gaaf; de rug van deel II is dat niet. Rugschildje van deel II voor de helft verdwenen. Platten van beide delen op de hoeken wat versleten. Binnenin in redelijke staat. Stukje uit gemarmerd schutblad van deel II, In deze druk gaat niet de Lettre d'un ami de l'auteur au libraire contenant l'histoire de ces lettres vooraf, zoals in de eerste uitgave. Ons exemplaar begint met een Avertissement, dat ook in de druk van 1728 voorkomt. Beide genoemde oudere drukken zijn te vinden op Google. In 6 brieven geeft de auteur een ironische visie op de Engelsen (in het bijzonder de Londenaren), hun gewoonten en hun vrijetijdsbesteding. Daarop volgen 6 brieven over de Fransen. Brief 5 gaat over hun bel esprit en brief 6 beschrijft een reis per diligence van Parijs naar Lyon. In de koets kraken twee heren een satirisch gedicht van Boileau op Parijs af, Voor zo ver ik heb kunnen nagaan is deze volgens de titelpagina in Nederland gedrukte, maar in STCN onbekende (derde?) uitgave compleet. De twee delen bevatten alles wat de titel belooft. De eerste drukken van deze brieven zijn in 1725 in verschillende steden, zoals Londen en Keulen verschenen. In 1728 kwam een nouvelle édition uit in Zurich. Deze staat in 3 grote Nederlandse bibliotheken. Er is een herdruk van de editie van 1728 verschenen in 1933, Béat Louis de Muralt (1665-1749) was een Zwitserse literator. Deze Brieven zijn korte tijd populair geweest en vertaald in het Engels en het Duits. In 1694 waren al twee kritieken verschenen op Satire X de Mr D door Pierre Bellocq en Nicolas Pradon. Mr D is de beroemde Franse dichter Boileau Despreaux; in satire VI heeft hij Juvenalis nagevolgd, die de ongemakken van Rome heeft beschreven. Deel II van deze uitgave van de Lettres wordt besloten met de Défense de la sixième satire de Boileau door de Jezuïet Pierre Brumoy (1686-1742) en diens kritiek op de brief over le bel esprit Français. Het laatste stuk ontbreekt in de Table des matières van deel II!
EUR 150.00 Boeknummer 1954

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten