English  Deutsch  Français 

N.N. - 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber)

N.N., 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber), 5 gelithografeerde portretten, uitgeknipt uit een centsprent of kinderprent, Elberfeld, Leudesdorf-Mansfeld, z.j.(ca 1830?), De 5 portretten komen uit een (of twee) centsprent(en). Een ervan heeft rechts onderin op de prent gestaan. Daaronder wordt vermeld: Leudesdorf-Mansfeld in Elberfeld. Onder het portret van een van de drie Griekse vrijheidsstrijders staat: nummer 31. De drie Griekse helden hebben naast en boven elkaar linksonder op één prent gestaan. De twee andere elders op de centsprent of op andere soortgelijke prenten. Vermoedelijk stonden er 12 portretten op elke prent: 3 rijen van 4 portretten boven elkaar, De afzonderlijke prentjes meten elk 13,3 x 8, 9,3 of 9,6 cm. De twee prentjes van 8 cm hebben aan de rechterkant van de centsprent op de onderste en de bovenste rij gestaan. Ze zijn aan twee kanten onafgesneden. Een complete prent met 12 portretten moet ongeveer 48,5 x 39,5 cm groot zijn geweest. De portretjes meten 5,5-7,4 x 6-7,6 cm, De prentjes zien er goed uit. Het papier is in goede staat. Alle portretten waren oorspronkelijk omlijst met vier eenvoudige zwarte lijntjes. Vier portretten hebben bovenaan of onderaan op het complete blad gezeten en hebben 1 of 2 onafgesneden kanten. Twee portretten missen aan een kant marge en omlijsting, Afgebeeld zijn de Griekse vrijheidsstrijders Notis Batzaris, (Georgios) Karaiskaki en (Jakomaki) Tombasis. Verder is er een portret van de Grieks-orthodoxe bisschop Germano en een van de Turkse bevelhebber Soliman Beij. Onder de portretten geen tekst, behalve de naam van de geportretteerde, Belgische, Franse en Duitse Kinder- of centsprenten waren goedkoop en waren in de eerste helft van de negentiende eeuw ook in Nederland populair. Kinderen waren er dol op en kleurden ze en / of plakten ze in. Op de scholen werden dit soort prenten ook wel als illustratiemateriaal gebruikt. De firma Leudesdorf-Mansfeld was in elk geval actief in de periode 1835-1850 en schijnt ook veel (illustraties voor?) kunst- en muziekboeken te hebben gedrukt, De Griekse vrijheidsoorlog begon in 1821 en leek in 1826 verloren toen de Turken de vesting Messolongi en Athene veroverden. In 1827 grepen de geallieerde legers van Rusland, Engeland en Frankrijk in, versloegen de Turken en werd een groot gedeelte van het tegenwoordige Griekenland bevrijd. De Engelse dichter Lord Byron koos partij voor de Grieken en vocht samen met hen tegen de Turken. De Griekse club Olympiakos speelt in het Karaiskaki-stadion. En Athene heeft een Karaiskaki-plein
EUR 25.00 Boeknummer 1854

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl




  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten