English  Deutsch  Français 

(Moolenijzer, Hendrik) - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel

(Moolenijzer, Hendrik), Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel, Gegraveerde titelpagina met vignet van W.Schults naar J.Steijn), Derde druk, te Amsterdam, bij H.Moolenijzer, (ca 1850), VIII + 221 + (3) + pp, 19,5 x 17 cm, Gebonden in een slap kartonnen bandje met grijs bedrukt papier beplakt. De rug is verstevigd met onbedrukt grijs papier. Voorop de uitgebreide beschrijving van de titel en het impressum in een versierde omlijsting; achterop een allegorisch stilleven. Het voorplat is wat vuil. Alle blaadjes en de gegraveerde titelpagina zijn wat verbruind aan de randen, Voorin deze uitgave: een ongedateerd 'Voorberigt van den uitgever'. Dan volgt de levensbeschrijving van 'den vermaarden Dichter Mr.P.Boddaert (jr) door eenen hoogachter en vriend van 's Dichters naam en geleerdheid uit echte stukken samengesteld en op een' boertigen trant beschreven'. De inhoud der Poëtische en prozaïsche portefeuille vult de rest van deze bundel. De inleiding van de levensbeschrijving en de voor- en narede van de portefeuille-samenstellers zijn in deze nieuwe uitgave weggelaten, In 1805 verschenen twee drukken van de levensgeschiedenis en een van de portefeuille. De 3de druk van de levensgeschiedenis van 1811 werd verboden en vernietigd. In 1827 kwam de 4de druk van de levensgeschiedenis gecombineerd met de 2de van de portefeuille uit als '2de druk'. Ook van 1827 is een '3de druk' (2de) van de twee uitgaven samen. Deze editie heeft al de gegraveerde titelpagina met het vignet van Schults naar Steijn. Een '4de ' (3de) druk van de combinatie verscheen in 1836. Ons exemplaar dateert van omstreeks 1850. Van deze druk worden 2 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Pieter Boddaert junior (1766-1805) schreef gedichtjes in de Kleine Dichterlijke Handschriften van Uylenbroek en publiceerde 2 delen Gedichten in 1788-1789. Hij schreef later ook voor het toneel. Hij is beroemd om zijn 'ontuchtige stukjes, meestal in kroegen en bordeelen voor de vuist vervaardigd', schrijft Witsen Geysbeek. Ook deelt deze schrijver van het Woordenboek der Nederduitsche dichters mede, dat 'een goed gedeelte dezer vuiligheden in het licht werd gegeven onder den titel van Nagelatene portefeuille'. Geysbeek citeert een criticus: 'Foei den jongeling die ze met welgevallen leezen kon!'
EUR 50.00 Boeknummer 1842

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten