English  Deutsch  Franšais 

Helmers, Jan Frederik - Gedichten, derde druk

Helmers, Jan Frederik, Gedichten, derde druk, (vignet: allegorisch stilleven van een lier met een zonnetje erboven, omgeven door bloemen, een Hermesstaf en een palet met penselen), Titeluitgave met een nieuwe gegraveerde titelpagina. Het gegraveerde portret van Helmers dat aanwezig is in de meeste exemplaren van de derde druk van Immerzeel (1822-23), zit hier niet meer bij, Gedrukt bij Gebrs Giunta d'Albani, Gouda, G.B.van Goor, (ca 1850), 3 delen, (II) + 186 / VIII + 222 (1 blanco) / (VI) + 215 + (1 blanco) pp, 8║, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in grijze kartonnen bedrukte bandjes. De papieren rug van de eerste twee delen is vrijwel intact. Van de rug van deel III ontbreekt het bovenste deel. Binnenwerk in goede staat. Papier onafgesneden, De delen 1 en 2 van deze derde, maar eigenlijk pas tweede druk, bevatten alle gedichten die Helmers zelf in 1809 en 1810 in 2 bundels heeft uitgegeven. In deel 2 is een afdeling 'Nalezing van gedichten' toegevoegd. Deel 3 bevat twee gedichten die niet in de eerste druk waren gepubliceerd: Aan Nederland en Socrates. Daarachter staan een Lofrede en een Lofzang op Helmers van G.J.Meijer en M.C.van Hall en een Redevoering waarin Helmers door H.H.Klijn is geschetst met zangen van B.Klijn Bz, Helmers heeft in 1809 en 1810 zelf zijn Gedichten uitgegeven bij Immerzeel. Na zijn dood verscheen in 1816 een titeluitgave van beide delen als 'tweede druk'. In 1822 en 1823 gaf Immerzeel de Gedichten in een pocketeditie van drie deeltjes uit als 'derde druk'. In 1835 werd een gedeelte van Immerzeels fonds geveild; er waren nog 1763 setjes over. C.A.Thieme te Arnhem bracht ze in 1837 - nog steeds onder de vermelding 'derde druk' - opnieuw op de markt. Na de dood van Thieme (1847) ging de rest naar G.B.van Goor. Hij liet een eigen titelpagina maken. Deze titeluitgave van de 'derde druk' staat niet in de grote Nederlandse Bibliotheken, Jan Fredrik Helmers was in zijn tijd een zeer gewaardeerd vaderlands dichter. Zijn Hollandsche Natie kende heel veel drukken. Tragisch is, dat hij de verlossing van Nederland in 1813 niet heeft mogen meemaken
EUR 25.00 Boeknummer 1526

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten