English  Deutsch  Franšais 

(Publius Virgilius Maro) - (Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....)

(Publius Virgilius Maro), (Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....), (Typis Jacobi Bettenham), (Londini), (Impensis J. et P. Knapton, in vico Ludgate, et Gul. Sandby, in vico Fletano), (1750), 2 delen, 1-144 en 149-223 + (1 blanco ) / 166 pp. In deel I zijn vanaf p 149 de bladzijden verkeerd genummerd. De nummers 145-148 ontbreken, maar de blaadjes niet en de tekst is compleet, 8║, (16,5 x 10,7 cm), B-O8 P4 Q2 / B2 C-S8 T2 U1. In beide boekjes ontbreekt dus het eerste katern, Gebonden in twee halfleren bandjes uit de tijd. De rug is glad, maar heeft toch 2 resp 3 ribben. Ruggen iets beschadigd, voorzien van een rood marokijnen rugschildje en versierd met ornamenten. Platten wat geschaafd. Beide deeltjes missen titelblad en voorwerk. Het ging de bezitter kennelijk alleen om de tekst van de drie in het boekje opgenomen klassieke werken. Was dit een aantrekkelijk studie-exemplaar?, Deze editie geeft de drie teksten volledig. De verzen zijn genummerd. Achterin deel II: Lectiones Variantes, Deze uitgave is een herdruk van de door Charles de la Rue verzorgde tekst uit de zeventiende eeuw, Charles de la Rue (1643-1725), die zich ook wel Carolus Ruaeus noemde, was Jezu´et. Hij werd beroemd met een Latijns gedicht op de overwinningen van Lodewijk XIV, dat Pierre Corneille vertaald aan de koning heeft aangeboden. De la Rue schreef ook later nog Latijnse verzen en treurspelen. Zelf was hij graag naar Canada gegaan om de Indianen te bekeren, maar zijn superieuren droegen hem op in Frankrijk te prediken. Drie jaar lang deed hij missiewerk onder de protestanten van Languedoc. Later werd hij hoogleraar in de oude talen en de welsprekendheid. Zijn Virgiliuseditie zal dus wel bedoeld zijn als studieboek
EUR 40.00 Boeknummer 1479

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten