English  Deutsch  Franšais 

(N.N.) - De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leÚzen, Veršierd met veÚle schoone Plaeten, betrekkelyk op deÚze Historie

(N.N.), De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leÚzen, Veršierd met veÚle schoone Plaeten, betrekkelyk op deÚze Historie, (Vignet: houtsnede van het portret van Fortunatus), met 10 houtsneden in de tekst, t' Antwerpen, Uyt de Drukkerey van J.Thys, Boek-drukker en Verkooper op de Vlasmerkt, in de Pauw, (ca 1830), 72 pp (1-64 en 83-90), 8║, (ca. 17 x 10 cm)., Ondanks de merkwaardige nummering van de bladzijden is het boek compleet: de katernen zijn alleen op de eerste pagina gemarkeerd met (geen aanduiding), B, C en D van elk 16 pagina's en E van 8 bladzijden. Een zetfout ligt het meest voor de hand. Heeft Thys het boekje misschien samengesteld uit een van Heyliger overgenomen voorraad gedrukte vellen en het laatste katern opnieuw gedrukt en eraan toegevoegd?, Ons exemplaar is beduimeld. Er zitten hier en daar vlekken. Alleen van pagina 90 is een stukje afgescheurd, wat een gering tekstverlies oplevert. Oorspronkelijke blauwe omslag. Hoekje rechts onder van de voorkant van de omslag afgescheurd. Rug met papier verstevigd., 'Depre' met inkt op de titelpagina., De bekende geschiedenis van de reislustige Fortunatus die een beurs bezat die altijd gevuld was. En die een Sultan een wonderlijk hoedje afhandig wist te maken. Den Soudaen zeyde: het heÚft zulk een kragt, als ik dit op myn hoofd zet, of iemand anders, waer men dan wenscht te wezen, daer is men. en daer heb ik meer genugten mede als met mynen schat.Wordt geleverd samen met de Jan van Parys en de Fortunatus Borze (naar een uitgave van ca 1790) in facsimile uit de serie Merlijn Volksboeken (520 exemplaren), resp II, nummer 11 (1976) en III, nummer 82 (1977)., Op bladzij 90 een LYSTE van Boeken, te beko˛men by den drukker deÚzer, op de Vlas-merkt. Onderaan de lijst staat: By den Drukker deÚzer, J.THYS op de Vlas-merkt, zyn ook te beko˛men alle de artikels van Boeken die vo˛r deÚzen by J.H.Heyliger op de groote merkt in de Pauw te beko˘men waeren, mits den drukker deÚzen by uitscheyding van d'Heer Heyliger heel zyne affairen overgenomen heÚft., De beschrijving op PiCarta van een Fortunatus-uitgave van Thijs van ca 1830 geeft 63 pp en 18 cm. Een exemplaar in de bekende catalogus 57 van Forum uit 1977 heeft volgens de beschrijving daar ook 63 pagina's en 13 houtsneden in de tekst. De titelpagina van ons exemplaar is blijkens de afbeelding gelijk aan die van het daar beschreven boekje. Het is goed vergelijkbaar met en komt duidelijk uit dezelfde keuken als het exemplaar dat ten grondslag heeft gelegen aan de Merlijn-(facsimile)uitgave van de Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, dat ook 72 bladzijden bevat in plaats van de bij Waller genoemde 64.
EUR 200.00 Boeknummer 128

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten