English  Deutsch  Franšais 

N.N. - Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd

N.N., Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd, (ornament), Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1800, vierde deel, (40) pp, 8║, (15,2 x 10 cm), A-B8 C4, Gebruikt exemplaar. Ingenaaid in een perkamenten omslagje, dat iets te klein is voor het formaat. Het meet voor en achter 14,1 x 9,1 en 14,4 x 9,5 cm. Gedrukt op tamelijk dik vergeeld en afgesleten papier met ezelsoortjes. Blaadje B8 heeft een brandgaatje. Omslag hier en daar gevlekt, Op de voorkant van het omslag staat in keurig handschrift een niet goed leesbare naam, een plaats en de datum 3 februari 1902, Het boekje heeft geen inleiding of gebruiksaanwijzing. Het spelleboek bestaat uit 38 bladzijden met drie kolommen woorden op een rijtje. Eerst de Woorden van drie Sijllaben volgends orde van het A, B ,C (21 pp). Dan Woorden van vier Sijllaben (13 pp) en tenslotte Woorden van vijf Sijllaben (4 pp). Alle woorden zijn gedrukt in gotische letters. De titelpagina is in Antiqua (Romeins en cursief), Niet in STCN of Picarta. Van Cornelis Kuyper verschenen vanaf 1762 'Christelyke en stigtelyke rymen, uyt verscheydene autheuren by een verzaamt'. Ook het vierde en vijfde deel der Neder-duytsche spellinge. Uit de volledige titel van deel 4 blijkt, dat de nieuwe bewerking uit 1800 van geheel gelijke opzet is. Kuypers boekje heette: Vierde deel der Neder-duytsche spellinge: inhoudende vele en verscheydene woorden, van drie en vier syllaben, volgens ordre van den A, B, C. met nog eenige woorden van vijf syllaben. Deze druk is uitgegeven bij Joannes Kannewet II te Amsterdam. Ook de collatieformule van dit boekje was A-B8 C4, David du Mortier Junior (1757-1818) was boekverkoper en uitgever sinds 1787. In 1788 vormde hij met zijn vader David sr. de firma D.du Mortier & Zoon. Vanaf 1795 trad hij op de voorgrond op zijn vakgebied en in de Leidse politiek. Hij was dus patriot en democraat. Ook in de liefdadigheid op en letterkundig gebied was hij zeer actief. De firma gaf werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, schoolboeken, de Bijbelvertaling van Van der Palm en de bijbel voor de jeugd uit
EUR 35.00 Boeknummer 1275

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten