English  Deutsch  Franšais 

Hens, J.F. - (ongeadresseerd)

Hens, J.F., (ongeadresseerd), brief, Mechelen, 22 Juni 1782, 1 vel f║, een maal gevouwen tot 2 blaadjes 4║ (23 x 18,9 cm), Een blaadje is aan een kant beschreven; het andere is niet beschreven. De brief is twee keer gevouwen geweest. Op de verticale vouw wat vuil; verder fris exemplaar in een keurig en goed leesbaar handschrift, De heer J.F.Hens schrijft aan een confrater, dat hij diens brief heeft laten lezen aan de Eerwaarde Heer Gilis, Kanunnik van het Kapittel van de Aartsbisschoppelijke zetel van Sint-Rombout, een der Heeren Capitaalmeesters van Sint-Rumoldus. Maar deze heer kan aan het verzoek van de confrater om verschillende redenen niet voldoen, Te Mechelen bestond al omstreeks 870 een gemeenschap van kanunniken rond het graf van Sint-Rombout of Romuldus, een Ierse missionaris, die een bedevaart had gedaan naar Rome. Als kluizenaar-priester was Romuldus een gewelddadige dood gestorven en hij werd als martelaar vereerd. De overblijfselen van de Heilige Rombout rusten boven het hoofdaltaar in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
EUR 10.00 Boeknummer 1221

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten