English  Deutsch  Français 

Fokke, Simonsz, A - De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis

Fokke, Simonsz, A, De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, Gegraveerde titelpagina 'Verzameling der Werken', waarop een allegorisch titelvignet met de naam Fokke, een lachend en een grijnzend masker, een lier, een narrenstaf en andere attributen. Op een stuk papier staat het motto: Stultitiam simulare in loco prudentia summa est, Dion Cato II.18 (Disticha Moralia van Dionysius Cato, Lib. II: 18). Soms is doen of je gek bent het verstandigste wat je kunt doen). Met de zelfde 6 karikatuurprenten van Daniël Veelwaard naar Jacob Smies uit de eerste twee drukken van dit werk, Te Amsterdam, Bij J.C.van Kesteren, 1835, (Verzameling der Werken van A.Fokke, Simonsz XII), XIV + (2) + 143 + (1 blanco) pp, 8º, (20,1 x 12,2 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte kartonnen bandje met geel papier beplakt. Rug zeer afgesleten. Voorplat ontbreekt. Onafgesneden. Bindwerk soms los. Papier bovenaan een bruin randje. Fris exemplaar, Bevat de beide redevoeringen van Fokke met zijn ophelderingen en zijn voorbericht bij de tweede druk. Vooraf gaat nog een voorwoord van de uitgever, waarin deze verklaart, dat de Moderne Helicon buiten alle kijf Fokkes meesterstuk is. Het is zelfs een der geestigste hekelschriften, welke eenige letterkunde weet aan te wijzen; een keursteen van echt vaderlandsch vernuft, Deze druk van dit boek is evenals de tweede in de meeste grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar. De eerste druk uit 1792 is zeldzamer. Van De Moderne Helicon verschijnt in het najaar van 2010 een nieuwe editie bij uitgeverij Vantilt, uitgegeven door Lotte Jensen en Alan Moss, Beide in dit boek opgenomen teksten zijn verhandelingen en geen verhalen. Fokke heeft deze teksten in 1792 en 1797 voorgelezen in Felix Meritis, waar in het laatste kwart van de achttiende eeuw enthousiast verhandeld werd. In beide redevoeringen heeft Fokke op een ironische manier kritiek geleverd op de clichématige taal die door de belangrijke dichters en hun leerlingen werd gebezigd. In de Moderne Helicon wordt het gevoelig taalgebruik van Feith c.s. van voor de Bataafse Revolutie bekritiseerd en in Apollo Sergeant de revolutionaire vaderlandslievende dichtkunst van na 1795
EUR 20.00 Boeknummer 12

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten