English  Deutsch  Français 

Hond(ius), H(enricus) - Ioannes Sleydanus

Hond(ius), H(enricus), Ioannes Sleydanus, rechthoekig portret / te halven lijve links en profil, kopergravure, Met een vierregelig Latijns gedicht onder het naamsonderschrift. Rechts onder staat Cum priuil(egium) en rechtsboven het monogram van Hendrik Hondius: H.hond.f, ('s-Gravenhage), (Beuckel Cornelisz Nieulandt), (1603), Dit portret is verschenen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts- Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603. In dit werk zaten 50 portretten, Portret / prent / papier: 13,2 x 12 / 16,8 x 12 / 18,3 x 13,2 cm, Goed exemplaar. Marges 5-9 mm. Twee roestvlekjes: één in de baard en één achter het hoofd, Sleidanus is van terzijde afgebeeld. Het lichaam is iets naar voren gekeerd. De geleerde man draagt een korte puntbaard met overhangende lange knevel en lang haar tot in de nek Hij is gekleed in een lange mantel met korte, wijde mouwen. Daaronder draagt hij een wambuis met lange mouwen en een kraagje met lubben, Van Someren I, 162-163. Henricus Hondius (1573-1648/50) is afkomstig uit Duffel, waar zijn vader schoolmeester was. Hij had verschillende leermeesters, onder wie Jan Wiericx te Antwerpen. Hij reisde naar Keulen, Parijs en Londen en vestigde zich in Den Haag. Hij graveerde portretten van hervormers en Vlaamse schilders en etste tekeningen van Pieter Breughel de Oude. Zijn Onderwijsinge in de Perspective Conste verscheen in Den Haag in 1622. Hij gaf les aan de dichter Constantijn Huygens. In 1637 werd hij deken van het Haagse Sint-Lucasgilde. Hij overleed aldaar in 1648 of 1650, Johannes Sleidanus is de eerste geschiedschrijver van de reformatie. Hij werd geboren te Schleiden bij Aken en studeerde klassieke talen in Keulen en Luik; rechten in Parijs en Orleans. In Straatsburg schreef hij vanaf 1542 aan zijn hoofdwerk. Het eerste deel kwam uit in 1545. Hij vervulde ook enige diplomatieke missies en woonde het Concilie van Trente bij. In 1554 voltooide hij zijn grote werk Commentariorum de statu religionis et reipublicae, Carolo V. Caesare, libri XXVI, maar door gebrek aan geld werd het pas na zijn dood, in 1557 gedrukt. Sleidanus stierf in armoede
EUR 25.00 Boeknummer 1079

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten