Deutsch  Franšais  Nederlands 

Fruin-Mees, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat. Tweede herziene druk.

Weltevreden, Commissie voor de Volkslectuur, 1922. Origineel gedecoreerd karton, 118p.+ 38 vollebaldsillustraties en vier kaarten. Ca. 27 x 18 cm."Deel 1. Het Hindoetijdperk." Schutbladen iets gebruind; goed exemplaar.
EUR 15.00 [Appr.: US$ 15.31 | £UK 12.75 | JPą 2067] Book number 15673

is offered by:


Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan, 18, 4562 AC HULST, Nederland Tel.: +31 (0)114 31 42 09 / 06 24740122
Email: secundus@zeelandnet.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results