English  Français  Nederlands 

Uyl, Bob den - Een zwervend bestaan

 1527057269,
Amsterdam, Querido, 1977. Paperback, gelijmd, 184 pp, 1e druk. Dit boek bevat 28 doorgaans korte stukken. Voor het grootste gedeelte zijn het geen verhalen in de gebruikelijke zin des woords, alswel kleine documentaires. Zoals de titel aangeeft, reist Den Uyl veel (naar evenementen, tentoonstellingen etc. of zomaar) en daarvan doet hij op sublieme, tobberige manier verslag. Het zijn bijzondere geestige stukken. Den Uyl is een geboren verteller, wiens verrassende schermutselingen met het noodlot blijven boeien. Sommige stukken verschenen eerder in het Hollands Diep. Gelezen exemplaar, duidelijke leesvouwen, hier en daar mist cellofaan.
EUR 3.50 | CHF 3.5] Buchzahl 1953775

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte