English  Deutsch  Nederlands 

Wigman, A.B. - Gevederde vrijbuiters, Nederlandse roofvogels in hun omgeving, Serie Vogelleven in Nederland deel-7, Voorwoord door Jan P. Strijbos

 1527057092,
Amsterdam, L.J. Veen, 1937. Gebonden, Hardcover, ingenaaid, met 40 foto's en 10 tekeningen, 184 pp, 2e druk. "Van alle vogelsoorten heeft de groep der roofvogels wel altijd de bijzondere belangstelling van de mens getrokken. Men bewonderde hun moed, kracht en snelheid, hun stoutmoedigheid, vlucht en scherpte van gezicht; de naam valk of arend heeft door alle tijden heen een bijzondere klank gehad. Arendsblik en arendsvlucht hebben altijd gegolden als nobele eigenschappen van vogels van edel ras en het is dan ook geen toeval, dat adelaarsfiguren in de heraldiek steeds zo'n voorname rol hebben gespeeld. Maar het feit, dat roofvogels zich bij voorkeur moeten voeden met levend gevangen prooi en zich daarbij vaak vergrijpen aan gewervelde dieren, die de mens ten rechte of ten onrechte zijn eigendom noemt, is oorzaak geweest, dat tegen deze in alle opzichten interessante vogelgroep ernstige bedenkingen ontstonden, welke tenslotte uitgroeiden tot diep ingewortelde vooroordelen. En wat van huis uit een koninklijke vogel was, werd in de regel gerangschikt onder het „roofgespuis', hun „wreedheid' en „bloeddorst' werden spreekwoordelijk, eeuwenlang stonden de roofvogels in een kwaad blaadje en hun vooropgezette schadelijkheid bleek welhaast onweerlegbaar. Alles wat scherpe klauwen en een gekromde snavel droeg, werd over één kam geschoren en het was doorgaans onbegonnen werk, een goed woordje voor hen te doen. Maar het daagt; men gaat al meer en meer inzien, dat de roofvogels even nodig zijn als de prooidieren, welke zij vangen en bemachtigen, en men erkent nu in bredere lagen hun betekenis in de gecompliceerde huishouding der natuur. Ik ken jachtopzieners en koddebeiers, die zonder gewetenswroeging en zonder innerlijke strijd een buizerd ongemoeid kunnen laten en dat zou een kwarteeuw geleden tot de onmogelijkheden behoord hebben.". Incl. veer van een Roofvogel!, Minimale beschadigingen op achterplat, verder een zeer goed exemplaar.
EUR 14.50 | CHF 14] N°. du livre 1953261

vous est proposé par:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche