English  Français  Nederlands 

Stoorvogel, Hendrik - Friesland-Fryslân (Nederlands-Frysk-Englisch-Deutsch-Français)

 1527056946,
Amsersfoort, Bekking, 1989. Softcover, ingenaaid, flappen, foto's, 96 pp, 1e druk. Als men een willekeurige Nederlander vraagt om met enige korte trefwoorden het karakter van Friesland aan te geven, dan krijgt men snel antwoord: watersport, elfstedentocht, stamboekvee, fierljeppen, stijfkoppigheid, ter pen en zo nog wel wat begrippen. Het. blijkt dat men terdege van het bestaan van onze Friese medeburgers en hun provincie op de hoogte is. Friesland is al een redelijk oud land. Opgravingen hebben aangetoond dat de eerste landbouwers zich al zo'n 2500 jaar geleden daar vestigden. Zij waren door de steeds terugkerende zandverstuivingen uit Drente verdreven. De terpen - verhogingen in het landschap - zijn door de toenmalige bewoners van Friesland opgeworpen om zich te beveiligen tegen de stijging van het zeewaterpeil. De strijd tegen het water heeft heel lang geduurd. Pas in de zestiende eeuw werden de bestaande zeedijken door toedoen van een Spaanse luitenant gouverneur zodanig verbeterd dat men op het lage land redelijk veilig wonen kon. In het jaar 12 voor Chr. begint, met de onderwerping door de Romeinse veldheer Nero Claudius Drusus, de geschreven geschiedenis van de Friezen. Naam maakten zij door hun opstand tegen de Romeinen in het jaar 28.. Mooi exemplaar!.
EUR 6.50 | CHF 6.5] Buchzahl 19531731

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte