English  Français  Nederlands 

Mehrtens, G.F. - Alles het einde. Beloften van een massacultuur

 1527056930,
Amsterdam, Balans, 1990. Paperback, gelijmd, 172 pp, 1e druk. Alles het einde: in deze dubbelzinnige titel klinkt zowel de overdrijving van een vergaand optimisme als de sombere toon van verval. Het is precies deze dubbelzinnigheid die G.F. Mehrtens in de hedendaagse massacultuur weerspiegeld ziet. Amerika verovert de wereld per satelliet. In een cultuur die zichzelf overschreeuwt lijkt de technologische vooruitgang het enige doel. Mehrtens wijst op de gevolgen van een dergelijk overdreven groei denken, bijvoorbeeld voor het milieu. Hij ontrafelt de mechanismen die het geloof in onze consumptiecultus overeind moeten houden: de goed-nieuwsshow die de televisie opvoert en waarin politici en critici de rol van hofnar spelen. Toch is de angst die velen hebben voor deze massacultuur vergelijkbaar met de angst in een vroegere periode, waar in een populaire cultuur zich verbreidde en wel in het Romeinse keizerrijk. Mehrtens weet op prachtige wijze parallellen te trekken tussen toen en nu, met als contrast de middeleeuwen van Franciscus van Assisi. Gebruikmakend van o. a. de archeologie schetst hij de duizenden jaren oude Europese geschiedenis en trekt van daaruit lijnen naar de toekomst, waarvan hij positieve verwachtingen heeft. Mooi, ongelezen exemplaar.
EUR 6.00 | CHF 6] Buchzahl 19531715

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte