English  Français  Nederlands 

Long. James A. - Mens, vonk der eeuwigheid. Beschouwingen over het levensraadsel

 1527056856,
Den Haag, Theosophical University Press, Pasadena, 1988. Linnen band, ingenaaid, stofomslag, 234 pp, 3e druk. '"jarenlang heb ik het voorrecht gehad in verschillende delen van de wereld 'hardop te denken' met enkelingen en groepen. Al pratende werd één ding bovenal duidelijk — hun verlangen naar een praktische filosofie die innerlijk houvast geeft, en de behoefte bevestiging te vinden van hun intuïtieve gevoel dat er een verklaring moet zijn voor de vele paradoxen en problemen in het leven. In de erkenning dat de beschaving slechts een weerspiegeling is van de groei en ontwikkeling van het menselijk karakter, ging onze gesprekken over die geestelijke beginselen die op alle situaties van toepassing zijn, ongeacht geloof, politieke overtuiging, opvoeding of maat schappelijke positie. Want welke weg men in het leven ook bewandelt, er is altijd een gemeenschappelijke grond waarop wij elkaar kunnen ontmoeten.'". Goed exemplaar, gebruiksporen, enkele balpenstrepen, stofomslag in pergamijnpapier.
EUR 6.50 | CHF 6.5] Buchzahl 19531626

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte