English  Français  Nederlands 

Fiddelaers-Jaspers, Riet - Als je woorden zoekt…Dichtregels en citaten voor mensen die in aanraking komen met de dood

 1527056715,
Den Bosch, KPC, 1996. Paperback, ingenaaid, 132 pp, 1e druk. Bij het overlijden van een dierbare persoon zoeken we vaak naar een manier om het intense verdriet. over het verlies tot uiting te brengen. Dan zoeken. we naar persoonlijke, toepasselijke woorden om' afscheid te nemen. waarin wijnelfen de andere dierbaren troost en kracht kunnen -Vinden. Soms leggen mensen in een wilsbeschikking of codicil vast wat bun wensen zijn bij hun overlijden. Maar vaak staan de nabestaanden voor de moeilijke opdracht passende teksten voor het afscheid te vinden. Op zo'n m.oment, wanneer de tijd ontbreekt om zorgvuldig te-zoeken, is het handig om een boek te hebben waaruit men ideeën kan opdoen. In deze bundel staat een keur van teksten - enkele woorden, een paar zinnen, gedichten en tekstfragmenten die van toepassing kunnen zijn. Een aantal hiervan staat op naam. van bekende auteurs, maar in veel gevallen zijn de gedichtjes en citaten afkomstig van ons onbekende personen die in enkele regels hun verlies en. verdriet kenbaar hebben gemaakt. De samensteller hoopt met dit boek mensen te inspireren om de juiste woorden te vinden voor hun gevoelens bij her overlijden van. een geliefd persoon. Ook is h.et bedoeld om hen te helpen een toepasselijke tekst op een kaartje te schrijven aan iemand die eten verlies heeft geleden. Want woorden. kun je zoeken. Goed exemplaar, naam op titelpagina.
EUR 9.00 | CHF 9] Buchzahl 19531432

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte