English  Deutsch  Français 

BAKER HENRY & HOUTTUYN MARTINUS - Het Mikroskoop gemakkelyk gemaakt, of gemeenzaame beschryving, van allerley werktuigen, die men gebruikt om zeer kleine diertjes en andere voorwerpen, klaar en duydelyk, vergroot zynde, te beschouwen.. vervolgd met een berigt van de verbaazende ontdekkingen die door middel van vergrootglazen gedaan zyn

Amsterdam, Erven van F. Houttuyn, 1778. [4bl] 496 + [16] [2bl] pp.+ 28 uitvouwbare platen buiten tekst & 1 uitvouwbare tafel, 3e druk "thans nagezien, verrykt met aantekeningen en vermeerderd met een Aanhangzel behelzende Nieuwe Waarnemingen en Ontdekkingen, Aanmerkingen op de voorige, inzonderheid omtrent de Zadddiertjes en 't Menschelyk Bloed ; als ook een berigt van de Verbetering der Mikroskoopen tot deezen tyd toe ezn afbeeldingen van de voornaamste der laatst uitgevonde op koperen konstplaeten, door Martinus Houttuyn", gecart. band met lederen rug, tekst en platen in zeer goede staat met slechts zeer sporadische plekjes, klein ex-libris-stempeltje op blanco schutblad, goede staat, W88387
EUR 1000.00 Boeknummer W88387

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten