English  Deutsch  Français 

BAUER JAROSLAV - Syntactica Slavica vybrané práce ze slovanské skladby

Brno, Universita J.E. Purkyne, 1972. 471pp. + frontispiece (author's portrait), 25cm. publisher's hardcover in black cloth with gilt lettering at spine, good condition, T94421
EUR 50.00 Boeknummer T94421

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten