English  Deutsch  Français 

VAN ALPHEN JACOBUS PETRUS ANTONIUS - Willem Van Swaanenburg, achttiende-eeuwer en tijdgenoot

Epe, Drukkerij Hooiberg, s.d. [+/- 1966]. 336pp. + toegevoegd: 6pp.stellingen, 22cm. goede staat, [doctoraatsthesis, Katholieke Universiteit te Nijmegen, promotor: W.J.M.A. Asselbergs], T72649
EUR 20.00 Boeknummer T72649

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten