English  Deutsch  Français 

ALBERING L.A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen

Groningen, Wolters, 1934. 128 + 2 pp. 24cm. Academisch proefschrift (ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen)
EUR 23.00 Boeknummer T59601

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten