English  Deutsch  Français 

BAUR F. & VANDUINKERKEN A. & VAN MIERLO J. & OVERDIEP G.S. & ROMBAUTS E. & VERMEYLEN A. & DE VOOYS C.G.N. & WILLE J. (ONDER RED. VAN), - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden [8 delen]

Antwerpen-Brussel/'s-Hertogenbosch, Standaard-Boekhandel/Teulings'Uitgevers-Mij, 1939-1975, delen 1-5 & 7 & 9 (vollinnen band & met ex-librisstempel van de Limburgse schrijver Hendrik Prijs van Sint-Truiden) verschenen tussen 1939 en 1951; deel 6 is later verschenen als aanvulling van de reeks (1975), deel 8 is nooit verschenen, monumentaal standaardwerk
EUR 500.00 Boeknummer T18312

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten