English  Deutsch  Français 

ALBERDINGK THIJM, P.P.M., - Spiegel van nederlandsche Letteren - bijzonder bestemd voor belgische scholen ; deel III.Lettervruchten in gebonden en ongebonden stijl

Leuven, Drukk.K.Fonteyn [voor het Davidsfonds : uitgave N°14], 1877-'78, 392pp. originele omslag, onopengesneden, T14939
EUR 35.00 Boeknummer T14939

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten