English  Deutsch  Français 

SCHINDLER, GEORGE - Magic with everyday objects (over 150 tricks anyone can do at the dinner table)

New York, Dorset Press, 1988, 240pp. cart.cover with dustwrapper
EUR 21.00 Boeknummer Q12452

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 




  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten