English  Deutsch  Français 

BROCK A.C. - Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825

Veghel, Langs Aa en Dommel, s.d. [+/- 1978]. 381pp. + uitvouwbare kaarten, 19cm. herdruk in originele vorm van het handschrift van "De stad en Meiery van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede afdeeling, bevattende eene geographische, historische en chronologische beschouwing van de steden, dorpen, vlekken, heerlykheden, gehuchten en voornaamste buurtschappen der Meiery" van Adriaan Brock, goede staat, N72651
EUR 27.00 Boeknummer N72651

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten