English  Deutsch  Français 

DIVERSE AUTEURS - Miscellanea Mgr Dr P.J.M. Van Gils [Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; deel LXXXV (85) 1949. Eerste stuk + Tweede stuk: 2 volumes]

Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1949. 2 volumes: samen 851pp. + buitentekstplaten, in de reeks:" Publications (de la Société historique et archéologique dans le Limbourg) - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap" deel LXXXV 1949 Eerste stuk + Tweede stuk, enkele stempeltjes, goede staat, N72196
EUR 37.00 Boeknummer N72196

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten