English  Deutsch  Français 

DIVERSE AUTEURS - Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden, Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag

Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1990. 396pp.geïll. 24cm. in de reeks "Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap gevestigd te Maastricht" deel 14, goede staat, N72418
EUR 27.00 Boeknummer N72148

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten