English  Deutsch  Français 

BOS NICK - Notabele ingezetenen. Historsiche studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw

Brunssum, 1995. 289pp. 20cm. [doctoraatsthesis, Universiteit Utrecht, 1995, promotor Prof. Dr. M.R. Prak]
EUR 24.00 Boeknummer N65221

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten