English  Deutsch  Français 

COLLECTIF - Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg ; - Jaarboek van Limburgs Geschied- en oudheidkundig Genootschap ; Deel CV-CVI (1969-1970)

Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1971. 287pp.met enkele buitentekstills.+ 1 uitvouwbare kaart, [bevat o.m.: LINSSEN J. De oorkonde van 1244 voor Roermond (pp.7-36), LINSSEN J. Een vergeten schepenbank (pp.37-72), PETERS L.A.H. Pruisisch Gelder in de achttiende eeuw enige aspecte van bestuur en volkshuishouding (pp.125-204), -]; N39509
EUR 20.00 Boeknummer N39509

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten