English  Deutsch  Français 

VILBORG EBBE - A tentative grammar of Mycenaean Greek

Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1960. 169pp. 23cm. in the series "Studia Graeca et Latina Gothoburgensia" vol.9, cloth, G, K71108
EUR 50.00 Boeknummer K71108

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten