English  Deutsch  Français 

VAN DER LINDEN J.A.M. - Een speciaal gebruik van de ablativus absolutus bij Caesar. Een onderzoek op structurele grondslag

's-Gravenhage, Excelsior, s.d. 125pp. 24cm. [doctoraatsthesis, Universiteit van Amsterdam, 1955, promotor Prof. Dr. A.D. Leeman]
EUR 17.00 Boeknummer K65540

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten