English  Deutsch  Français 

DEKOSTER HILDE - Het mysterie van de E te Delphi. Plutarchus' 'De E apud Delphos' : vertaling en commentaar

Leuven, 1987. xxvi + 164pp. 30cm. gebroch. onuitgegeven verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Licentiaat in de klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (promotor: prof.dr. L. Van Der Stockt), goede staat, gewicht: 1kg. K108692
EUR 40.00 Boeknummer K108692

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten