English  Deutsch  Nederlands 

BARENTS J. - Het verschraalde denken. Een vergelijking tussen de dialectische theologie van Karl Barth en de "Reine Rechtslehre" van Hans Kelsen

Den Haag, Daamen's Uitgeversmaatschappij, s.d. 112pp. + 3pp. stellingen los bijgevoegd, 21cm. luttele roestvlekjes, goede staat, (doctoraatsthesis, Rijksuniversiteit te Leiden, promotor: G.J. Thierry), F71938
EUR 20.00 | CHF 19] N°. du livre F71938

vous est proposé par:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche