English  Deutsch  Nederlands 

NN - Ortnamnen i Göteborgs och Bochus län - I.Ortnamnen i Sävedals Härad jämte gards- och kulturhistorika anteckningar

Göteborg, Elanders, 1923. xix + 368pp.+ 1 folding map, in the series "Institutet för ortnamns- och Dialektforsking vid Göteborgs Högskola", softcover, stamp, 25cm.
EUR 35.00 | CHF 34.5] N°. du livre A47672

vous est proposé par:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche