English  Deutsch  Nederlands 

NN - Ortnamnen I.Göteborg och Bohus Län IV.Ortnamnen I V.Hsings Härad

Göteborg, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1936. xi + 179pp.+ 1 enfolding map, in the series "Institutet för ortnamns- och Dialektforsking vid Göteborgs Högskola", softcover, stamp,
EUR 25.00 | CHF 24.5] N°. du livre A37527

vous est proposé par:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche