English  Deutsch  Français 

P. VOS. - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Sectie 1: De mens als individu - Aflevering 2: Beweging en gezondheid.

 1509756206,
Utrecht, Gopher Publishers, 2005 Softcover, 691pp., 15.5x24cm.,in zeer goede staat. Deze aflevering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) is de tweede van sectie 1 'de mens als individu' uit de Algemene Woordenschat (deel III). Zij behandelt de benamingen in verband met beweging en gezondheid en wel eerst de benamingen voor bewegingen en houdingen en vervolgens de benamingen voor gezondheid, ziekte, aandoening of gebrek, inclusief de verzorging en verpleging daarvan. De begrippen, waarvan de benamingen in de dialecten van Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant worden beschreven, zijn meesttijds voorzien van een taalkaart, die inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de trefwoorden (vernederlandste dialecttermen) over de drie provincies geeft. Alle begrippen (lemmatitels), trefwoorden en lexicale varianten (van het Nederlands afwijkende woordbeelden onder dezelfde etymologische paraplu als het trefwoord) zijn opgenomen in het alfabetische register. Nauwkeurige fonetische documentatie van de behandelde dialectvormen, exacte geografische informatie van de verspreiding van deze vormen en de precieze gegevens van de geëxcerpeerde bronnen zijn te vinden op de website van het WBD: www.ru.nl/dialect/wbd.
EUR 15.00 Boeknummer 7716

wordt aangeboden door:


SomeThingz, books etcetera
Bredestraat 38, 3271, Scherpenheuvel-Zichem, Belgium Tel.: +32 (0)491 39 13 41
Email: info@somethingz.be
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten