English  Deutsch  Franšais 

VITRINGA, CAMPEGIUS - Nauwkeurig Onderzoek van de Goddelyke Openbaring des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, uit 't Latyn Meerendeels Vertaalt door M. Gargon.

 1508120842,
Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1728. 2 delen, (titelprent, 84) 710, (1) 704 (44) p. Origineel half Perkament, 4░.
EUR 195.00 Boeknummer 11690

wordt aangeboden door:


Antiquariaat de Roo (NVvA)
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, Netherlands Tel.: +31 (0)78 61 24 081
Email: info@derooboeken.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten