English  Deutsch  Français 

BRAAKENSIEK, JOHAN (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe Prof. Buys zich de voorstanders van Algemeen Stemrecht voorstelt, 8 Mei 1887, 1 pp.

 1505975927,
300 x 440 mm. Bijvoegsel van de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, van 8 Mei 1887. Hoe Prof. Buys zich de voorstanders van Algemeen Stemrecht voorstelt. Mocht het drijven naar dadelijke invoering van een ruimer kiesrecht dan nu wordt voorgedragen - zegevieren, dan zou ik die uitkomst hartelijk betreuren, - - het meest omdat het mij een voorteeken zou zijn, dat nu ook (ons nuchter gezond verstand) in de wieling van den politieken maalstroom dreigt onder te gaan. J. T. Buys. Leiden, 24 April 1887. Lithograph, total: 300 x 440 mm; in good condition
EUR 24.20 Boeknummer ZZ90313-19

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B, 2585XN Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 7439080
Email: info@arinevandersteur.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten