English  Deutsch  Français 

M. VAN BOSSUYT, - Den Brusselschen Ommeganck, ghelyck den selven verthoont sal wordenop den tweeden dagh van groote Kermisse, wesende den 21. Julii 1698

 1505172580,
Brussels, s.n., 1698, relie l'epoque, 11 pages. ¶ Very good copy. Large woodcut mark on age. [15].
EUR 135.00 Boeknummer 54953

wordt aangeboden door:


Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000, Antwerpen, Belgium Tel.: 0032.32379466
Email: erik.tonen@pandora.be
Member of ILAB Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten