English  Deutsch  Franšais 

KNOOP, JOHAN HERMAN - Dendrologia, of beschryving der plantagie-gewassen.

 1505046381,
Die men in de Tuinen cultiveert, zo wel om te dienen tot Cieraad, om daar van Allees, Cingels, Heggen, Berceaux, Cabinets, Pyramiden, Plaisier-Bosschen, enz., als tot Huishoudelyk gebruik, te planten. Waar By Derzelver differente benamingen, Groey-plaatzen, Aankweeking en verdere Onderhouding, en vervolgens haar Tuin- en Huishoudelyke Gebruiken, nauwkeurig beschreven en aangewezen worden. Alles door een eige veeljarige ondervinding, ten dienste en vermaak der Tuin-Beminnaars opgestelt door Johann Herman Knoop (1700? Kassel-1769 Leeuwarden). Leeuwarden by Abraham Ferwerda en Gerrit Tresling. 1763.2-168-4 pp.Folio (28 x 38 cm).
EUR 920.00 Boeknummer [1225]

wordt aangeboden door:


Antiquariaat De Vries & De Vries
Damstraat 19, 2011 HA Haarlem, The Netherlands Tel.: +31 (0) 6 158 21 092
Email: pieter@devriesendevries.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten