English  Deutsch  Nederlands 

HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst

 1500102579,
Amsterdam, Arbeiderspers, 2010. Paperback, gelijmd, foto's, illustraties, 272 pp, 6e druk. "Geen tijd hebben – dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.". Gelezen exemplaar, leesvpouwen in de rug, naam op schutblad.
EUR 6.00 | CHF 7] N°. du livre 19531087

vous est proposé par:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche