Deutsch  FranÁais  Nederlands 

DONTECLOCK, REGINALDUS - Antvvoorde Op een seker Schrift, eens Onbekenden, 't onrechte geintituleert, Christelicke ende ernstighe Vermaninghe tot vrede, aen R. Donteclock, over sijne 't Samensprekinghe etc. In vvelcke Antwoorde, de principaele deelen, deser Vermaninge wederleyt worden, ende bethoont datse alleene een schijn, maer geen rechte gront der waerheyt en hebben waeromme dat selve Schrift eer te houden is, voor een aenstoockinghe van meerder Twist, als voor een Vermaninghe tot Vermaninghe tot Vrede. Gheschreven, soo wel tot zijns, als der Kercken in 't ghemeyn, (die het mede niet weynigh en raeckt) noodighe verantwoordinghe.

 1494954643,
Delft, Jan Andriesz. 1609. (114) p. Opnieuw gebonden Perkament, 4į (Titelpagina en laatste pagina plaatselijk verstevigd. Zeldzaam polemisch werk opgesteld tegen het werk 'Christelicke ende ernstige vermaninghe tot vrede' van Jan Arentsz. Ravens (Corvinus) door Reginaldus Donteclock, ca.1545-na 1611. Beide werken verschenen in de pennenstrijd omtrent de disputatiŽn van Franciscus Gomarus en Jacobus Arminius over de leer van de Predestinatie.).
EUR 400.00 [Appr.: US$ 475.95 | £UK 347.25 | JP• 52203] Book number 10793


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results