English  Français  Nederlands 

[ST. BARTHELEMY - SWEDISH COLONY 1784-1878]. - Proclamations and regulations concerning the government and commerce of the Swedish colony St. Barthelemy. A collection of five works. Stockholm 1785, 1786, 1791 and 1805.

. 4to. Unbound. Comprises: 1. Kong. maj:ts nådiga kungörelse, som förklarar ön St. Barthelemy i Westindien för en fri hamn eller Porto Franco. 1785. (Royal proclamation declaring St. Barthelemy a free port). Pp. (iv). Old ink mark on title; 2. Kongl. Maj:ts nådiga reglemente, angående styrelsen å ön St. Barthelemy i West-Indien. 1786. (Nine provisions concerning the government and trade on St. Barthelemy). Pp. (8). Old ink annotations on title; 3. Kongl. Maj:ts nådige kungörelse, til hämmande af obetänkte utflyttningar til ön St. Barthelemy. 1786. (Regulation of inconsiderate immigration to St. Barthelemy). Pp. (iv). Old ink annotations on title; 4. Kong. Maj:ts nådiga förordning, angående tiden så wäl för borgenärer å ön St. Barthelemy at bewaka deras fordringar uti de inom Sveriges rike sig yppande concures-twiser , ... 1791. (Concerning trade laws) Pp. (viii). Marginal paper loss but no text is missing. ; 5. Kongl. Maj:ts förnyade nådiga reglemente, hwarefter styrelsen å ön S:t Barthelemy i West-Indien, så wäl justitiae, police och oeconomie- ärender, som i alt öfrigt kommer att förwaltas och utöfwas. 1805. (Regulation regarding the administration of St. Barthelemy). Pp. (xii) including one blank leaf. Some staining.
EUR 400.00 | CHF 444] Buchzahl 99484

wird angeboten von:


Charlotte Du Rietz Rare Books (ILAB)
Sibyllegatan 50A, 114 43, Stockholm, Sweden Tel.: +46 (0)8 667 65 07
Email: charlotte@durietzrarebooks.com
Member of ILAB 
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte