English  Français  Nederlands 

WALLENBERG, JACOB: - Min son på Galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samladt på skeppet Finland som afseglade från Göteborg i december 1769 samt återkom därsammastädes i junio 1771 af nedanstående med den röda mössan. Stockholm, Albert Bonnier, 1912.

. Pp. (ii), 259. Half calf. Later edition of his entertaining travel account first published in 1781. (Svenska Klassiker. 1. Med inledande essay af Oscar Levertin. Andra upplagan).
EUR 50.00 | CHF 55] Buchzahl 100125

wird angeboten von:


Charlotte Du Rietz Rare Books (ILAB)
Sibyllegatan 50A, 114 43, Stockholm, Sweden Tel.: +46 (0)8 667 65 07
Email: charlotte@durietzrarebooks.com
Member of ILAB 
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte