English  Deutsch  Français 

(FALCK, ANTON REINHARD, DAVID JACOB VAN LENNEP, CORNELIS LOOTS E.A.) - De Arke NoachÔs, Nº 9

(Falck, Anton Reinhard, David Jacob Van Lennep, Cornelis Loots e.a.), De Arke NoachÔs, Nº 9, (Houtsnede van de op het water drijvende ark met een duif met olijftak op het dak. Motto van Molire: CÔest un homme à mener par le nez.....), Te Amsterdam, By Hendrik Gartman, Boekverkooper in de Kalverstraat, (1799), Losse aflevering zonder omslag, 8 pp (pp 65-72 van de eerste en enige jaargang), 8º, (22,3 x 13,2 cm), Coll: I 4, Bind- en lijmsporen wijzen op een vroeger verblijf in een boekdeel. Papier onafgesneden. Papierranden verbruind. Afgezien van de kleine lettertjes een goed leesbaar exemplaar, Dit nummer begint met een gesprek tussen Vrolykhart, Ten Beste en Schouwgraag over een voorlezing die de eerstgenoemde gaat doen in zijn letterkundig genootschap over 'de tegenwoordige bloei der verdraagzaamheid en goedwilligheidÔ. Dan volgt een kritisch verhaal over de stukken die te Amsterdam in de Nationale Schouwburg worden vertoond. Met veel kritiek op Kotzebue. Een gedicht van Zwaanenveder met een vlammend protest tegen een inmiddels afgelaste liefdadigheidsvoorstelling voor de armen door Franse acteurs in de Amsterdamse schouwburg besluit deze aflevering, Het eerste nummer van dit tijdschrift is waarschijnlijk van maandag 7 januari 1799. Er zijn 54 afleveringen uitgekomen. Dus is het laatste nummer vermoedelijk op maandag 13 januari 1800 verschenen. Het weekblad werd opgevolgd door Sem, Cham en Japhet. Van dit weekblad zijn 21 nummers verschenen van 27 januari tot en met 15 juni, De schrijvers van dit weekblad presenteren zich als een klein gezelschap dat zich ten doel stelt wekelijks met elkaar te praten over actuele zaken op cultureel gebied en daarover te publiceren. De leden gaan schuil achter ironische pseudoniemen als Vrolijkhart, Zwaanenveder en Schouwgraag. De redacteuren waren: A.R.Falck, Jeronimo de Vries, R.H.Artntzenius, D.J.van Lennep en Cornelis Loots. Jan Fredrik Helmers en Jacobus Scheltema leverden ook bijdragen. Er staat zelfs een vers van Bilderdijk in. Opvolger Sem Cham en Japhet werd volgeschreven door Cornelis Loots, Jan Fredrik Helmers en Johannes Kinker
EUR 15.00 Boeknummer 2022

wordt aangeboden door:


De Zilveren Eeuw
David Spanjarstraat 44, 8017 DE Zwolle, The Netherlands Tel.: +31 (0)38-4532945 | Fax: +31 (0)38-4543012
Email: info@dezilvereneeuw.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten