English  Français  Nederlands 

BURIDAN, JOHANNES - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop. Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (2)

 1494196354,
Baarn, Ambo, 1988. Paperback, gelijmd, 160 pp, 1e druk. Johannes Buridan (1295-1358) is een van de veelzijdigste geleerden uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Met uitzondering van de theologie beoefende hij alle wetenschap-pen. In veel opzichten was hij een origineel denker die, anders dan men over de middeleeuwers vaak denkt, empirisch onderzoek verrichtte: hij beklom bijvoorbeeld de Ment Ventoux voor het doen van metingen. Buridan was een leerling van Dekham, maar men kan hem niet zonder meer als een ockhamist beschouwen. De ethische opvattingen van Uridan vinden we in zijn commentaar op de Nicomacheische ethiek van Aristoteles. Dit commentaar analyseert de tekst van Aristoteles niet, maar bespreekt ongeveer dezelfde onderwerpen. In deze uitgave worden quaestiones vertaald en ingeleid over aard, doel en kenwijze van de ethiek, de verhouding tussen de wil en het verstand en over concrete ethische problemen, zoals de toelaatbaarheid van rente en de juiste verhouding tussen man en vrouw. Mooi, ongelezen exemplaar.
EUR 6.00 | CHF 6.5] Buchzahl 19531483

wird angeboten von:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte