English  Deutsch  Franšais 

BIJBEL - Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens 't Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619.

 1492933613,
Haarlem, Joh. Enschede, 1796. 420, 132 folia. (14) 263 (9) p. 168 folia. Origineel Leer, zilverbeslag, goud-op-snede, 8░ 15,5 x 9 x 7 cm. (De originele rug opnieuw bevestigd, Het gedeelte vanaf de Psalmen is kort afgesneden. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de naam C.M.D. de onderzijde met het jaar 1815. Beide sloten zijn ook aan de binnenkant gegraveerd met bloem-en vogelmotieven. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bruin-leren band met bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en randen om het voor- en achterplat. De constructie van het zilverwerk wijkt af van de gebruikelijke opbouw. De klamparmen sluiten op de omranding van het boek en het beslag is bevestigd met siernagels die ook op de platten aangebracht zijn in de vorm van een druiventros. Dit alles is vervaardigd door Jacob Dirk Ludwig te Utrecht in 1814..
EUR 1450.00 Boeknummer 11466

wordt aangeboden door:


Antiquariaat de Roo (NVvA)
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, Netherlands Tel.: +31 (0)78 61 24 081
Email: info@derooboeken.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten