English  Deutsch  Nederlands 

ANNEMA-NOORDENBOS, FROUKJE - Diggelguod

 1491454187,
Bolsward, Koperatieve utjouwerij, 1986. Paperback, ingenaaid, 100 pp, 2e druk. Froukje Annema-Noordenbos waard yn 1941 yn Easternijtsjerk berne en wennet no yn Drachten. Yn 1977 ferskynde har earste publikaasje yn boekfoarm: Birop: Gjin. Mei't de skriuwster in pittige toan wit te treffen, hat se yn koarte tiid it Fryske lêzerspublyk foar har wûn. Sadwaande koenen der seint '77 underskate berneboeken, in pear ferhalebondels en in fersebondel fan har ferskine. De tweintich ferhalen yn Diggelguod (earder ferskynd yn 'Frysk en Frij' 1974-1979) kamen yn 1981 foar it earst yn boekfoarm ut. Se sprekke eins elkenien oan, mei har lytse en grutte fertrietlikheden, tsjinslaggen, oerwinningen. Dàt se oansprekke, moai fun wurde, mei bliken dwaan ut it feit dat der no in twadde printinge fan ferskine kin. Goed en ongelezen exemplaar.
EUR 4.00 | CHF 4.5] N°. du livre 1953363

vous est proposé par:


Elettra Antiquariaat - Boekhandel - Verzendboekhandel
De Alde Buorren 4, 8567 LG OUDEMIRDUM, The Netherlands Tel.: +31 (0) 651 400 934
Email: elettra@home.nl
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche