Deutsch  Français  Nederlands 

CHARLES VAN DER MAST . - Mens Machine Mens : nieuwe media en maatschappelijke relaties.

 1465646520,
Nijmegen : Valkhof Pers, 2001. 21 cm. 226 p. Annalen van het Thijmgenootschap, ISSN 0920-4040 jrg. 89, afl. 3 (2001). Beschouwingen vanuit katholiek perspectief over het gebruik van internet op verschillende terreinen. Informatiemaatschappij Christelijke ethiek Opstellen sociale ethiek massamedia. Garenloos. ISBN: 9056251147 Nieuw. Deze bundel is het resultaat van een project van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving in samenwerking met het Thijmgenootschap, een vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. Na een aantal algemene beschouwingen over nieuwe media en het effect op de kwaliteit van informatie en communicatie volgen artikelen over het gebruik van met name internet in de geneeskunde, het onderwijs, de kerk, de politiek, de arbeid en de relatie tussen producenten en consumenten. De auteurs komen uit de kerk, de wetenschap, de media en het bedrijfsleven. Het bijzondere van deze bundel betreft de katholieke invalshoek en de bijdragen over nieuwe media en religie zoals een theologische beschouwing over internet en geloven en een overzicht van het gebruik van het internet door het katholiek (omroep)pastoraat. Naast een literatuuropgave is er een lijstje relevante URL's.
EUR 6.00 [Appr.: US$ 6.62 | £UK 5.25 | JP¥ 717] Book number 40478

is offered by:


Utz Verzendantiquariaat
Ahornstraat 9, 3203 VA Spijkenisse, The Netherlands Tel.: +31(0)181-616849
Email: info@utz.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results