English  Deutsch  Français 

GEERTS, GUIDO. - Nederlands, een en veelzijdig. Een selectie artikelen van Guido Geerts, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat.

 1463602146,
Leuven, Universitaire Pers, 1995 Hardback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 287 pp. nieuwstaat ! ISBN 9789061866947. ¶ Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 19. Eind academiejaar 94-95 trad professor dr. Guido Geerts na een carrière van dertig jaar aan de K.U. Leuven terug als hoogleraar Nederlandse taalkunde. Drie decennia lang heeft hij onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het onderwijs taalkunde en taalbeheersing aan de neerlandici en op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands. Zijn onderzoek omvat diverse domeinen van het Nederlands: de ontwikkeling van het genus in de zeventiende eeuw, de norm en de sociale variatie van het taalgebruik in Vlaanderen, en - in het algemeen - de syntaxis, de lexicografie en de spelling van het Nederlands, om slechts de belangrijkste domeinen te vermelden. Bij het grotere publiek zal hij vooral bekend zijn als co-auteur van de grote Van Dale, als een van de redacteuren van de Algemene Nederlandse Spraakkunst en als voorzitter van de laatste spellingcommissie. Zijn colleges bestreken al de bovenvermelde en nog andere aspecten van de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing. Zijn oud-studenten herinneren zich hem zeker ook als een professor met een uitgesproken visie op de taalnorm in Vlaanderen. Al schuwde Geerts de populariteit, als het ging om de taal in Vlaanderen schuwde hij zeker niet de popularisering. Zijn talrijke bijdragen in algemeen culturele tijdschriften getuigen daarvan. Deze bundel artikelen van zijn hand probeert een beeld te geven van de veelzijdigheid van zijn wetenschappelijke interesse en van zijn constante bekommernis voor het ene Nederlands voor Noord en Zuid.
EUR 14.95 Boeknummer 26274

wordt aangeboden door:


Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000, Antwerpen, Belgium Tel.: 0032.32379466
Email: erik.tonen@pandora.be
Member of ILAB Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten